Usluge

SMJEŠTAJ

 • Povremeni, privremeni i trajni smještaj

 • Stacionaran smještaj

 • Mogućnost dnevnog boravka

 • Prostrane i svijetle sobe i prostorije

 • SOS sustav dojave u svim sobama

 • Medicinski kreveti i oprema

MEDICINSKE USLUGE

 • Ordinacija s previjalištem u sklopu Doma

 • Soba za pojačanu njegu

 • Suradnja s liječnicima, specijalistima i zdravstvenim ustanovama

 • Sanitetski prijevoz

 • Previjanje rana u prostorijama Doma

 • Vađenje krvi u previjalištu Doma

PREHRANA

 • Domaća

 • Kvalitetne namirnice od lokalnih proizvođača

 • Prehrana za dijabetičare

 • Prilagođena prehrana zdrastvenom stanju

 • Raznovrsni jelovnici

 • Regionalna jela

AKTIVNOSTI

 • Grupne

 • Redovita druženja

 • Proslava rođendana

 • Obilježavanje važnijih vjerskih blagdana i praznika

 • Aktivnosti u prirodi – šetnje, izleti

 • Vježbanje – fizikalna terapija