Informacije

 

Za smještaj u Dom za starije Dolenčić potrebna je određena dokumentacija. Ovdje smo naveli sve potrebne dokumente koje je potrebno nabaviti prije smještaja, kako bismo Vam olakšali administrativni dio smještaja u naš dom. Neke obrasce možete preuzeti u elektronskom obliku i isprintati.

 

 

Dokumentacija potrebna za smještaj u Dom za starije Dolenčić

1. Zahtjev za smještaj u dom (možete ga preuzeti ovdje)

2. Domovnica – preslika

3. Rodni list – preslika

4. Osobna iskaznica – preslika

5. Zdravstvena iskaznica – preslika

6. Dopunsko zdravstveno osiguranje – preslika

7. Liječnička potvrda – ispunjava liječnik primarne zdravstvene zaštite (možete je preuzeti ovdje)

8. Medicinska dokumentacija (nalazi, povijest bolesti i dr.)

9. Rješenje centra za socijalnu skrb, ukoliko je korisnik lišen poslovne sposobnosti

Nakon uvida u dokumentaciju i zdravstveno stanje korisnika, kao i željenu vrstu smještaja, određujemo cijenu smještaja, nako čega se potpisuje Ugovor i izjava o plaćanju.

Ako imate bilo kakava pitanja vezano za dokumentaciju ili ispunjavanje Zahtjeva za smještaj, slobodno nas nazovite na:

Tel. 043/23-13-13 Mob. 091/254-66-14

Ili nam pošaljite poruku e-mailom