Dobrodošli na stranice
Doma za starije osobe Dolenčić!

 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 

Smješteni smo
samo par kilometara
od centra Bjelovara

Samo sat vremena vožnje od Zagreba.

 • 80-ak km od Zagreba
 • 40 km od Koprivnice
 • 30 km od Križevaca
 • 40 km od Vrbovca
 • Trajni, privremeni i povremeni smještaj, te mogućnost dnevnog boravka u domu.

 • Liječnički nadzor korisnika doma.

 • Iskusan tim medicinskih i nemedicinskih djelatnika.

 • Usluge fizijatra i fiziterapueta.

 • Domaća tradicionalna prehrana od malih prozvođača iz Bjelovara i okolice.

 • Organizacija raznih aktivnosti za korisnike doma.


Galerija fotografija

 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar
 • Dom za starije i nemoćne Dolenčić, Bjelovar

Video prezentacija doma

Ovdje možete pogledati video prezentaciju doma Dolenčić

Još malo o nama